Odwołanie od decyzji dot. umorzenia zaległości podatkowej, rozłożenia podatku na raty lub odroczenia terminu płatności podatku

EnglishPolishUkrainian