Przygotowanie projektu umowy najmu/dzierżawy/użyczenia/zlecenia/ o dzieło/dożywocia/darowizny/przeniesienia praw autorskich/sprzedaży ruchomości/zamiany ruchomości lub innej umowy zgodnie z żądaniem Klienta

EnglishPolishUkrainian